lunes, 19 de marzo de 2012

L'HOME I L'OBRA / El hombre y la obra.

Musée du Louvre, Paris . 1972             Foto: Eduard Olivella 

La celebració dels "Encuentros de Psicosociologia del Arte" organitzats per Federico Revilla, company a la Facultat de Geografia i Història de l'Universitat de Barcelona, al mes de Juliol del any del senyor de 1975 - no ha plogut des de llavors - em donaren l'oportunitat de reunir tota una serie de fotografies preses en diversos viatges per Europa, i mostrar-les en una exposició presentada primerament en el imponent entorn de la Biblioteca de Catalunya, mentre es celebraban  les sessions dels "Encuentros", i mes tard a una sala de la planta baixa del Palau de la Virreina, al cor de la Rambla de Barcelona.
Los Encuentros de Psicosociología del Arte organizados por Federico Revilla, compañero de curso en la Facultad de Geografía y Historia de la Universidad de Barcelona, en el mes de Julio del año del Señor de 1975 -¡cuanta lluvia no ha caído!- me dieron la oportunidad de reunir toda una serie de fotografías tomadas en diversos viajes por Europa, y  mostrarlas en una exposición presentada primero en el imponente marco de la Biblioteca de Catalunya, mientras se celebraban las reuniones de los Encuentros, y mas tarde en una sala de planta baja del Palacio de la Virreina, en plena Rambla de Barcelona. Capella de l'Hospital, Barcelona. 1969     Foto: Eduard Olivella
Musée du Louvre, Paris . 1972             Foto: Eduard Olivella 
Palais de Versailles, Paris. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella


Les fotos que avui us presento son una selecció de les que vaig exposar aquell cop.
El nexe d'unió entre totes les imatges era posar en relleu les relacions que s'etableixen entre les obres dels artistes i les persones que estan al voltant, sia a un museu, pel carrer, a un parc o quansevulga altre lloc.

Las fotos que hoy os presento son una selección de las que expuse en aquella ocasión.
El hilo conductor entre todas la imágenes era poner en relieve la relaciones que se establecen entre las obras de los artistas y las persones que están en su entorno, sea en un museo, por la calle, en un parque o cualquier otro lugar.Kunsthistorisches Museum, Viena. 1973                                                       Foto Eduard Olivella

Fundació Joan Miró, Barcelona. 1975           Foto Eduard Olivella

Dachau, 1973                                                                                                         Foto Eduard OlivellaEn cada una de les imatges es posa en relleu un tipus de relació diferent: unes son semblances i altres son oposicions. Els gestos, la indumentaria, les expresions, les mirades... estableixen un joc entre les obres i les persones donant una vida nova, alguns cops inquietant, a les figures pintades o esculpides i també a l'arquitectura.
En cada una de estas imágenes se pone de relieve un tipo de relación distinto: unas son parecidos y otras son oposiciones. Los gestos, la indumentaria, las expresiones, las miradas... establecen un juego entre las obras i las personas dotando de nueva vida, a veces inquietante, a las figuras pintadas o esculpidas y también  a la arquitectura. Venecia, 1972                                                                               Foto: Eduard Olivella

Esglesia de Betlem , Barcelona.  1969          foto Eduard Olivella

Hofburg, Viena. 1972                 Foto Eduard Olivella

Musée du Louvre, Paris. 1973                              Foto Eduard Olivella

Venecia, 1972                                                                   Foto Eduard Olivella

Museu Picasso, Barcelona. 1974                         Foto Eduard Olivella

Es copsa el pas del temps i les ones dels canvis socials que donen nous sentits a obres que varen ser fetes amb unes intencions ben diverses de les que els hi otorguem ara. També s'evidencien les posicions que adopten dels espectadors o dels purs vianants respecte de les obres penjades als murs dels museus o instalades pels carrers de les ciutats.
Se percibe el paso del tiempo y las olas de los cambios sociales que dan nuevos sentidos a obras que fueron concebidas con unas intenciones bien distintas de las que les otorgamos ahora. También se evidencian las posiciones adoptadas por los espectadores o los puros viandantes respecto a las obras colgadas en los muros de los museos o instaladas en las calles de las ciudades.
Musée du Louvre, Paris. 1973                                 Foto Eduard Olivella

Capella de l'Hospital, Barcelona.  1969                Foto Eduard Olivella

Musée du Louvre, Paris. 1973                                 Foto Eduard Olivella 

Schloss Nymphenburg, Munich. 1973          Foto Eduard Olivella

  Musée du Louvre, Paris. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella  
Bé, aixo es tot. Fins al proper post. Disfruteu de les fotos i de la vida, si podeu.
Bueno, eso es todo. Hasta el próximo post. Disfrutad de las fotos y de la vida, si podéis.
Well, that's all. Until the next post. Enjoy the photos and life, if you can.

No hay comentarios:

Publicar un comentario