miércoles, 4 de abril de 2012

MAROR DE SUPERFÍCIES BRILLANTS + JETHRO TULL / Marejada de superficies brillantes + Jethro Tull

Olympiapark, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella

Aquest post ens situa encara als anys 70. Les imatges pertanyen a un dels temes mes recurrents a les meves feines: l'arquitectura.
Aquell viatje al centre d'Europa era a entrada de Primavera pero feia un fred que pelaba. Tot el viatje des de Basilea va ser un calvari nevant copiosament. Conduir per l 'autopista feia un efecte rar,  molt nou per un del Sud, doncs les volves de neu es projectaven horizontalment contra el parabrises del cotxe i al cap d'un parell d'hores la vista començaba a senyalar un cansament  perillós: calia aturar-se de tant en tant per a descansar. Al deixar els Alps va parar de nevar i arribarem a München (Mùnic) tard pero sense neu.
L'assumpte era fer un reportatge de les instalacions olìmpiques bastides per a la Olimpíada de 1972, l'any anterior. El recurs arquitectònic que es va utilitzar era molt nou per a la època i la meva agència va considerar l'oportunitat de fer-ne un reportatge.
_
Este post nos sitúa aún en los años 70. Las imágenes pertenecen a uno de los temas mas recurrentes en mis trabajos: la arquitectura.
Aquel viaje al centro de Europa fue a entrada de Primavera pero hacía un frío que cortaba. Todo el viaje desde Basilea fue un calvario nevando copiosamente. Conducir por la autopista producía un efecto raro, nuevo para uno del Sur, ya que los copos de nieve se proyectaban horizontalmente contra el parabrisas del coche y al cabo de un par de horas la vista comenzaba a dar señales de peligroso cansancio: se hacía necesario parar de trecho en trecho para descansar. Dejando los Alpes atrás paró la nevada y llegamos a München (Munich) tarde pero sin nieve.
El asunto era hacer un reportaje de las instalaciones olímpicas levantadas para la Olimpíada de 1972, el año anterior. El recurso arquitectónico que se utilizó era muy novedoso para la època y mi agéncia consideró la oportunidad de hacer un reportaje.

Olympiapark, München. 1973                     Foto Eduard Olivella 

Encara que l'arquitecte (Frei Otto amb Günter Benhish) ja habia experimentat aquell tipus de solució en d'altres construccions, era el primer cop que s'aplicaba de una forma tant extensa i complexe. Bàsicament es tractaba de fer unes cobertes dels diversos llocs olìmpics (estadi, palau d'esports, piscina) amb una solució que arreconaba tota la tradició arquitectònica anterior per un mètode constructiu inspirat en la natura (fulles, branques, teles d'aranya, membranes) i les solucions de instalacions efímeres (tendes, carpes, veles). Vistes ara, quasi quaranta anys desprès, algunes fotos tenen el "look" Moholy -Nagy.
_
Aunque el arquitecto (Frei Otto con Günter Benhish) ya había experimentado aquel tipo de solución en otras construcciones, era la primera vez que se aplicaba de una forma tan extensa y compleja. Se trataba, básicamente, de hacer unas cubiertas para los diversos lugares olímpicos (estadio, palacio de deportes, piscina) con una solución que arrinconaba toda la tradición arquitectónica anterior por un método constructivo inspirado en la naturaleza (hojas, ramas, telarañas, membranas) y las soluciones de instalaciones efímeras (tiendas, carpas, velas). Viéndolas ahora casi cuarenta años después, algunas fotos tiene un "look" Moholy-Nagy.
Olympiapark, München. 1973                    Foto Eduard Olivella 

Olympiapark, München                              Foto Eduard Olivella 

L'argument fìsic que lligaba tot el conjunt es el concepte de tensió. A més es volia conectar totes les instalacions amb en una estructura de cobertes contínua; el resultat va ser realment espectacular i reixit. Visualment crea un paisatje dansant de suaus corves, (la corva del tensor interior de la coberta de l'estadi - capaç per quasi 70.000 espectadors - com si fos un golf mediterrani, es realment imponent), una mena de maror de superfícies brillants puntejada per màstils  i travessada per les lìnies rectes dels tensors. Plàsticament resultaba molt apropiat per a fer un exercici fotogràfic interessant.
_
El argumento físico que ligaba el conjunto es el concepto de tensión. Además se quería conectar todas las instalaciones mediante una estructura de cubiertas continua; el resultado fue realmente logrado y espectacular.Visualmente crea un paisaje danzante de suaves curvas, (la curva del tensor de la cubierta del estadio - capaz para casi 70.000 espectadores - como si fuese un golfo mediterráneo, es realmente imponente), una especie de marejada de superficies brillantes punteada de mástiles y atravesada por las líneas rectas de los tensores. Plasticamente resultaba muy apropiado para un ejercicio fotográfico interesante.
Olympiapark, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella


Olympiapark, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella


Olympiapark, München. 1973                     Foto Eduard Olivella 


Olympiapark, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella

La proverbial habilitat tecnológica germànica es va evidenciar en una exhibició de la capacitat d'una Alemanya recuperada (pero encara escindida) després de la desfeta de la Segona Guerra Mundial i la dura postguerra. L'enorme extensió de les cobertes esdevenia un descomunal receptor d'aigua de pluja i sobretot de neu i per tant calia ordenar un sistema de colectors i desguasos eficaç i que no interferís en la plàstica del conjunt. Per a la neu es va disposar un sistema calefactor que derriteix la neu a totes i cadescuna de les plaques transparents que integren les cobertes.
_
La proverbial habilidad germánica se puso en evidencia con una exhibición de la capacidad de una Alemania recuperada (pero aún escindida) después del descalabro de la Segunda Guerra Mundial y la dura postguerra. La enorme extensión de las cubiertas resultó un descomunal receptor de agua de la lluvia y sobretodo de nieve y por tanto se hacia necesario disponer un sistema de colectores y desagües eficaz y que no interfiriese en la plástica del conjunto. Para la nieve se dispuso un sistema calefactor que la derrite en todas y cada una de las placas transparentes que integran las cubiertas.

Olympiapark, München. 1973         Foto Eduard Olivella

També va ser el moment de la primera retransmisió de TV en color d'un Jocs que reafirmaria l'opció alemana de color PAL devant de la solució SECAM francesa. A fi d'ajustar perfectament el color de les càmeres de TV es van pintar cartes d'ajust de color a molts dels màstils de suport de la coberta.
I la fàbrica de productes fotogràfics AGFA de Leverkusen va posar al mercat una nova línia de productes en negatiu i diapositiva color Agfachrome RS (les famoses capsetes gris metal.lic) amb un equilibri de color ajustat a la llum de Mùnic.
_
También fue el momento de la primera retransmisión de TV en color de unos Juegos que reafirmaría la opción alemana de color PAL frente a la solución SECAM francesa. A fin de ajustar perfectamente el color de las cámaras de TV se pintaron cartas de ajuste en color sobre muchos de los mástiles de soporte de la cubierta.
Y la fábrica de productos fotográficos AGFA de Leverkusen lanzó al mercado una nueva línea de productos en negativo y diapostiva color Agfachrome RS (las famosas cajitas gris metálico) con un equilibrio de color ajustado a la luz de Munich.
Olympiapark, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella
Olympiapark, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella

Polìticament calia esborrar el record dels Jocs del 36 (a Berlin, amb Hitler a la tribuna) i s'habia fet tot l'ho possible pero... un escamot palestino (Septembre Negre) es va escolar el 5 de Setembre a la vil.la olìmpica i després de un segrest de varies hores va esdevenir una matança d'atletes israelians, terroristes palestins i policies alemanys que va ensorrar tota la bona imatge alemana.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=jWUAMqpw-hs
Tot era perfecte menys la seguretat. I tornaba el fantasma del problema jueu justament a Munich. A partir d'aquell fet els Jocs posteriors i Occident  van tenir un paràmetre nou: el terrorisme.
_
Políticamente era necesario borrar el recuerdo de los Juegos del 36 (en Berlin, con Hitler en la tribuna) y se había hecho todo lo posible pero... un comando palestino (Setiembre Negro) se coló el 5 de Setiembre en la Villa Olímpica y después de un secuestro de varias horas sucedió una matanza de altletas isrealíes, terroristas palestinos y policías alemanes que hundió la buena imagen alemana.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=jWUAMqpw-hs
Todo era perfecto menos la seguridad. Y volvía el fantasma del problema judío justamente en Munich. A partir de aquel acto los Juegos y Occidente tenían un nuevo parámetro: el terrorismo.


Olympiadorf, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella


Si arquitectònicament l'Anella Olìmpica era una peça atractiva no així la Vil.la Olímpica (projecte d'Erwin Hienle). Situada al costat de l'anella pero separada per una ample autopista urbana tenía un aspecte dur, trist i massiu. Ara es un complexe residencial per a estudiants amb tendals de color i plantes que li confereixen un aire mes amable. Jo volía fer unes fotos del lloc de la tragedia pero no vaig poguer ni entrar a la vil.la. Suposo que els fets eran massa recents i les autoritats no tenian cap interés en que un fotograf desconegut es passejés pel recinte. Només vaig poguer fer unes fotos molts generals des del cim de la torre de comunicacions (quasi 300 metres d'altura) plantada al mitg de l'Anella des d'on també vaig fer les fotos "aeries" de les cobertes.

_
Si arquitectónicamente  el Anillo Olímpico era una pieza atractiva no así la Villa Olímpica (proyecto de Erwin Hienle). Situada al lado del Anillo pero separada por una ancha autopista urbana tenía un aspecto duro, triste y masivo. Hoy es un complejo residencial para estudiantes con toldos coloreados y plantas que le confieren un aire mas amable. Yo quise tomar unas fotos del lugar de la tragedia pero no pude siquiera  entrar en la villa. Supongo que los hechos eran demasiado recientes y las autoridades no tenían ningún interés en que un fotógrafo desconocido se paseara por el recinto. Solo puede tomar unas fotos muy generales desde la cima de la torre de comunicaciones (casi 300 metros de altura) plantada en medio del Anillo desde donde también pude hacer las fotos "aéreas" de las cubiertas.Olympiapark, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella

Olympiapark, München. 1973                  Foto Eduard Olivella 


L'assumpte jueu no m'abandonaria doncs tenía previst per l'endemá una visita al camp nazi de concentració de Dachau, que es a pocs kilòmetres de Mùnic. Ja en parlaré a unaltre post.
_
El asunto judío no me abandonaría pues tenía previsto para el día siguiente una visita al campo nazi de concentración de Dachau, que está a pocos kilómetros de Munich. Hablaré de ello en otro post.


Olympiapark, München. 1973                    Foto Eduard Olivella 

Olympiapark, München. 1973                                                                          Foto Eduard Olivella

Mentre feia les fotos a ran de terra vaig veure anunciat a l'Olympia Halle (Pavelló Olímpic) un concert de Jethro Tull per aquella mateixa nit i en compro un ticket. He trobat la fitxa del concert a
http://www.ministry-of-information.co.uk/setlist/73.htm   
i la data 13/03/73 - molts 3 !!! -.  Vaig poguer fer unes quantes fotos, no totes les que hages volgut perque no em trovaba a gust en un lloc tan gran, encare que no gaire plé, sense sospitar que després m'en atiparía de fer-ne a tants concerts. De fet era el primer cop que assistia a un concert d'un grup de rock d'aquella anomenada amb el consegüent desplegament de parafernalia: bateries de llums espectaculars, milers de wats de potencia, els baixos que et retrunyien al pit... I despres, al llit, la incomoda sorpresa d'un brunzir fosc a les orelles.
_
Mientras tomaba fotos a ras de tierra vi anunciado en el Olympia Halle (Pabellón Olímpico) un concierto de Jethro Tull para aquella misma noche y voy y compro una entrada. He encontrado la ficha de aquel concierto en 
http://www.ministry-of-information.co.uk/setlist/73.htm  
y la fecha exacta 13/03/1973 - muchos 3 !!! - Pude tomar unas cuantas fotos, no todas las que hubiera querido, porque no me encontraba a gusto en un lugar tan grande, aunque no muy lleno, sin sospechar que luego me hartaría de hacerlas en tantos conciertos. De hecho era la primera vez que asistía a un concierto de un grupo de rock con tanto renombre con el consiguiente despliegue de parafernalia: baterias de luces espectaculares, miles de vatios de potencia, los bajos que te retumban en el pecho...Y después, en la cama, la incomoda sorpresa de un zumbido oscuro en los oídos.

 Ian Anderson, Jethro Tull.                                                                            Foto Eduard Olivella

 Ian Anderson, Jethro Tull                            Foto Eduard Olivella 

 Ian Anderson, Jethro Tull.                                                                            Foto Eduard Olivella

 Ian Anderson, Jethro Tull.                                                                            Foto Eduard Olivella

Les fotos son sobretot del seu lider Ian Anderson, qui em va sobtar per la manera que tenía de moure's pel escenari i de fer rodar la flauta quan no la tenía als llavis.
http://www.youtube.com/watch?v=A11n35xb12A&feature=relmfu
Amb pinta de saltimbanqui duia uns calçons molt arrapats de colors vius com els que es poden veure a les pintures del Renaixement. Moviments i aspecte que van inspirar el Joan Fortuny de la nostrada Companyia Electrica Darhma.
_
Las fotos son sobretodo de su lider Ian Anderson, quien me chocó por su manera de moverse por el escenario y de voltear la flauta cuando no la tenía en los labios.
http://www.youtube.com/watch?v=A11n35xb12A&feature=relmfu
Con pinta de tirititero lucía unos calzones muy ajustados de colores vivos  como los que se pueden ver en las pinturas del Renacimiento. Sus movimientos y aspecto inspiraron a Joan Fortuny del conocido grupo catalán de rock Companyia Eléctrica Darhma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario